Historie moich projektów – blog

4 grudnia 2019

Przygoda z malowaniem

nie tylko porcelana
4 grudnia 2019

Uniwersalny dekor

Obraz na płytce ceramicznej
20 listopada 2017

W etnicznym klimacie …

Powrót do sztuki orientalnej